Strona główna

Aktualności

Spotkanie w sprawie utrudnień drogowych w Libuszy

Poseł na Sejm Barbara Bartuś poproszona o pomoc w sprawie braku planów budowy objazdu przy realizacji inwestycji Starostwa Powiatowego i płynących z tego powodu zagrożeń w celu znalezienia najlepszego rozwiązania tej trudnej sytuacji zorganizowała z zainteresowanymi stronami szerokie spotkanie.

Późnym popołudniem 16 czerwca 2016 roku w Libuszy na miejsce planowanej inwestycji przyjechał zaproszony pisemnie przez Panią Poseł Starosta Gorlicki Karol Górski wraz członkiem Zarządu Powiatu Adamem Urbankiem oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Gorlicach Markiem Machowskim.

Więcej…

 

Święta Kinga patronką Starego Sącza

W dniach 18-19 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem Św. Kingi patronką Starego Sącza. Zgromadziły one m.in. mieszkańców Starego Sącza, a w szczególności rodziny, ponieważ niedziela, 19 czerwca to w diecezji tarnowskiej Diecezjalne Święto Rodziny. 19 czerwca upływa również rocznica dwóch bardzo ważnych wydarzeń – 7. rocznica kanonizacji Św. Kingi, oraz 17. rocznica wizyty na starosądeckich błoniach papieża Jana Pawła II.

Poseł Barbara Bartuś uczestniczyła w Mszy św., która odbyła sie 19 czerwca o godzinie 11:00, przy Ołtarzu Papieskim, a przewodniczyli jej Biskup Rzeszowski Jan Wątroba oraz Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

Więcej…

 

Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniu 17 czerwca 2016r. uczestniczyła w XVII Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego V Kadencji, podczas której zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Ten wyjątkowy medal, przyznawany raz do roku przez Radę Powiatu Nowosądeckiego otrzymują osoby za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej, mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego.

W tym roku odznaką tą zostało uhonorowanych 11 osób, w tym Premier Beata Szydło oraz Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

 

Poseł Barbara Bartuś z wizytą w Gimnazjum w Dominikowicach

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniu 13 czerwca 2016 r. spotkała się z uczniami Gimnazjum w Dominikowicach. Wizyta była  kontynuacją  pierwszego spotkania, które odbyło się w ubiegłym roku szkolnym, podczas którego Pani Poseł spotkała się z młodzieżą w Bibliotece szkolnej.

Poseł Ziemi Gorlickiej opowiedziała o swojej pracy na forum Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjaśniła młodzieży, jakie są obowiązki i uprawnienia Posłów, przedstawiła, w jaki sposób przebiegają obrady w Sejmie oraz prace komisji sejmowych, a także jak wygląda proces przebiegu trybu ustawodawczego.

Więcej…

 

IV Pielgrzymka Amazonek z Podhala do ludźmierskiego Sanktuarium

W Ludźmierzu 11 czerwca 2016 r. u stóp Królowej Podhala spotkały się na modlitwie Amazonki z Podhala i innych regionów Małopolski oraz ze Słowacji. W IV Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Podhalańskie Amazonki" udział wzięła Poseł Barbara Bartuś.

Po okolicznościowej Mszy św., której przewodniczył ks. Jerzy Filek, proboszcz i kustosz sanktuarium, uczestnicy spotkania przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie składając wiązanki kwiatów oddali hołd Ojcu Świętemu, a także podziękowali za Jego troskę i wstawiennictwo.

Więcej…

 

Jubileuszowy X Piknik Rodzinny w Mogilnie

Pod hasłem „Czas na zdrowie” przebiegał Jubileuszowym Piknik Rodzinny, który już po raz dziesiąty zorganizowany został przez Zespół Szkół w Mogilnie. Gościem pikniku, który odbył się 5 czerwca br. była Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, takich jak konkursy, zabawy oraz loteria fantowa. Z programem taneczno – wokalnym wystąpiły dzieci i młodzież z miejscowej szkoły.

Pani Poseł jak co roku wsparła loterię fantową, ofiarując książki, albumy i przewodniki. Cały dochód z imprezy został przeznaczony na potrzeby Zespołu Szkół w Mogilnie, a w szczególności na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

 

Jubileusz 100-lecia Sióstr Służebniczek

W niedzielę 5 czerwca br. Siostry Służebniczki Starowiejskie ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej obchodziły 100-lecie posługi Bogu oraz mieszkańcom Ziemi Gorlickiej.

O godzinie 12.00 w kościele św. Jadwigi Królowej uroczystą Mszę św. z okazji Jubileuszu Sióstr Służebniczek odprawił Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Poseł Barbara Bartuś ofiarowała szanownym Jubilatkom "dar ołtarza".

Siostry Służebniczki związane są w szczególności z Osiedlem „Zawodzie” oraz gorlickim Szpitalem Specjalistycznym. Przy ulicy Jezierskiego mają swój dom, a także prowadzą „Ochronkę”.

 

XVI sądecki Przegląd Małych Form Teatralnych

W dniu 3 czerwca  br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu pod hasłem „Życie wirtualne czy w realu? – decyzja należy do ciebie” odbył się XVI Przegląd Małych Form Teatralnych Przebudzenie 2016. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś już po raz dziewiąty objęła patronatem to wydarzenie i jak co roku wsparła przegląd, fundując nagrodę książkową.

Przegląd organizowany jest przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, w ramach całorocznej profilaktycznej akcji „Bądź ostrożny”. Ma charakter edukacyjno – profilaktyczny, a jego celem jest uwrażliwienie młodzieży w tematyce dotyczącej uzależnień.

Więcej…

 

Konsultacje w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Gorlic

Na prośbę mieszkańców Gorlic, zaniepokojonych  planami budowy drogi (obwodnicy) łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 977, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wraz z Radnym Rady Miasta Panem Adamem Piechowiczem zorganizowała spotkanie władz samorządowych z Gorliczanami.

W dyskusji zorganizowanej w Urzędzie Miejskim udział wzięli mieszkańcy części miasta, gdzie miałaby przebiegać tzw. zachodnia obwodnica Gorlic, Burmistrz Miasta Gorlice oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego. O spotkaniu poinformowany został również Wójt Gminy Gorlice, który jednak nie wziął w nim udziału.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś na XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Gorlice

Poseł Barbara Bartuś była gościem specjalnym XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Gorlice, która odbyła się w dniu 30 maja 2016 r. Pani Poseł przedstawiła najczęstsze problemy, z jakimi boryka się lokalna społeczność, są to m.in. brak miejsc pracy oraz brak szybkich połączeń łączących Powiat Gorlicki z resztą kraju. Sprawy mieszkańców Ziemi Gorlickiej były i są bliskie Pani Poseł.

Barbara Bartuś opowiedziała o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Podkreśliła również, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje obietnice wyborcze - został uruchomiony program „Rodzina 500+”, pierwsze

Więcej…