Szukaj
Wspomnienia
wspomnienia_04.jpg
Kanał informacyjny
Prawo i Sprawiedliwość - Aktualności
Aktualności publikowane w serwisie internetowym partii Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość

Aktualności

Konkurs „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie” zapisy

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś we współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Miejskim Zespołem Szkół Nr 4 w Gorlicach oraz Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego Tomaszem Płatkiem już po raz ósmy organizują Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie”.

Konkurs ten, tak jak w latach poprzednich, skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz Miasta Nowego Sącza. W tym roku patronat honorowy nad Konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń.

Więcej…

 

O zaangażowaniu OBWE w rozwiązanie kryzysu na Ukrainie

W dniach 18-20 lutego 2015 r. w Wiedniu odbyła się zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, w której udział wzięła polska delegacja z przewodniczącą Barbarą Bartuś na czele.

Dyskusje parlamentarzystów skupiły się najbardziej na kryzysie wokół Ukrainy oraz zaangażowaniu OBWE w jego rozwiązanie.

Około 250 parlamentarzystów, z ponad 50 państw uczestniczących OBWE, przeprowadziło 20 lutego pełną zaangażowania oraz gorących wystąpień debatę nt. kryzysu na Ukrainie, działań podjętych przez OBWE oraz stanu realizacji uzgodnień przyjętych w Mińsku. Polscy parlamentarzyści należący do ZP OBWE aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Więcej…

 

Co dalej z kopalnią ropy naftowej w Lipinkach?

Podczas 87 Posiedzenia Sejmu RP Poseł Barbara Bartuś po raz kolejny na ręce Marszałka złożyła interpelację poselską do Ministra Gospodarki w sprawie planowanej likwidacji Kopalni Ropy Naftowej „Lipinki”.

Sprawa toczy się od czerwca 2014 roku, kiedy to na informację, że w lipcu 2014 r. mają być zalewane odwierty w Lipinkach, Poseł Barbara Bartuś podjęła zdecydowane kroki w obronie tej kopalni. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zwołał w tym temacie konferencję prasową w Sejmie RP, Poseł Barbara Bartuś wraz kolegami zadała pytanie w sprawie bieżącej na posiedzeniu Sejmu oraz złożyła interpelację poselską. Nie doprowadziło to jednak do powstrzymania działań Spółki Skarbu Państwa PGNiG S.A..

Więcej…

 

W maju już VII edycja konkursu historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych

To już po raz siódmy w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu odbędzie się Konkurs Historyczny organizowany przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś we współpracy z Krakowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Delegaturą Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz. Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego Tomaszem Płatkiem.

Tegorocznym tematem konkursu jest „Golgota Wschodu - losy Polaków w Związku Sowieckim 1939-1956. W 75 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i pierwszych deportacji”.

Więcej…

 

Odbył się II Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej

Już po raz drugi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów gorlickiego i sądeckiego wzięli udział w Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś przy współudziale Gorlickiego Centrum Kultury, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Przesłuchania konkursowe odbywały się od rana we wtorek 10 lutego 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej i trwały aż do godzin popołudniowych. Uczestnicy występowali indywidualnie oraz w zespołach, składających się od kilku do kilkunastu osób. Łącznie zaprezentowało się 29 solistów i 9 zespołów, tj. ponad 100 wykonawców.

Więcej…

 

W sprawie przejęcia za granicę majątku Polskich Kolei Linowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych do spółki Polskie Koleje Górskie.

Do zbycia akcji Polskich Kolei Linowych S.A na rzecz spółki gminnej Polskie Koleje Górskie S.A. doszło w dniu 22 maja 2013 roku. Zakupu 100 procent akcji na kwotę 215 mln zł dokonał podmiot gospodarczy dysponujący kapitałem założycielskim 400 tys. zł. Kontrakt ze strony PKG miał gwarantować swoim kapitałem fundusz Mid Europa Partners z siedzibą na wyspie Guernsey u wybrzeży Francji, która to wyspa nie należy do żadnego państwa, jak i nie jest członkiem Unii Europejskiej oraz stanowi tzw. „raj podatkowy”.

Więcej…

 

W sprawie wykluczenia komunikacyjnego powiatu gorlickiego

Od kilku lat teren powiatu gorlickiego pomijany jest w planach budowy i modernizacji sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Komunikacja kolejowa już też od kilku lat nie istnieje. Dostępna sieć dróg nie nadaje się do ciężkiego transportu, a brak szybkiego połączenia z węzłem autostradowym w Tarnowie jest przeszkodą hamującą rozwój całego powiatu.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniu 4 lutego 2015 r. do Marszałka Sejmu złożyła w tym temacie interpelację poselską skierowaną do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zwróciła uwagę na istotne problemy, m.in. takie jak stan drogi krajowej nr 28, szczególnie na odcinku Gorlice – Nowy Sącz oraz na konieczność wybudowania obwodnic Grybowa i Gorlic w ciągu tej drogi.

Więcej…

 

Poseł Barbara Bartuś w obronie szkół z terenu powiatu gorlickiego

W reakcji na doniesienia dotyczące planów łączenia szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego, które de facto mogą być likwidacją niektórych z nich, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś zwołała nadzwyczajną konferencję prasową, aby wspólnie z radnymi powiatu z Prawa i Sprawiedliwości wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec takich pomysłów. Na konferencji w poniedziałek 26 stycznia 2015 r. pojawiła się też młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach

Poseł Barbara Bartuś rozpoczynając konferencję stwierdziła, że pod koniec poprzedniego tygodnia pojawiły się pierwsze oficjalne informacje, że Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do „łączenia” trzech szkół z terenu powiatu.

Więcej…

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w Stróżach

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach zorganizowała dla swoich podopiecznych, przyjaciół i sponsorów spotkanie opłatkowe. Uroczystość odbyła się w piątek 23 stycznia 2015 r. w hali sportowej w Stróżach. Gospodarzem spotkania był Prezes Fundacji - Senator RP Stanisław Kogut.

Wśród zaproszonych gości była Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, ale nie zabrakło także samorządowców z terenu powiatów gorlickiego i sądeckiego oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Wszystkich przybyłych powitał Prezes Senator RP Stanisław Kogut. Podziękował on darczyńcom i sponsorom, którzy od lat w różnych formach wspierają FPON w Stróżach oraz jej podopiecznych.

Więcej…

 

Spotkanie Noworoczne w Korzennej

W piątek 23 stycznia 2015 r. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w IV sesji Rady Gminy Korzenna, która odbyła się w Dworze w Korzennej. Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie Budżetu Gminy na 2015 rok. Bezpośrednio po jej zakończeniu odbyło się spotkanie noworoczne, w czasie którego zebrani składali sobie noworoczne życzenia oraz łamali się opłatkiem.

Sesję poprzedziło uroczyste otwarcie gminnego placu targowego w Korzennej. Obiekt kosztował ponad 1,2 mln zł. Większość środków finansowych na jego budowę Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powstał on głównie z myślą o miejscowych rolnikach, którym stworzono dogodne warunki do handlu płodami rolnymi.

Więcej…