Szukaj
Wspomnienia
wspomnienia_01.jpg
Kanał informacyjny
Prawo i Sprawiedliwość - Aktualności
Aktualności publikowane w serwisie internetowym partii Prawo i Sprawiedliwość
Prawo i Sprawiedliwość

Aktualności

Akcja „Damy Radę” w powiecie gorlickim

W poniedziałek 31 sierpnia 2015 r. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś rozpoczęła w powiecie gorlickim akcję pod hasłem „Damy Radę”. Data wywieszania banerów nie jest przypadkowa, albowiem w tym dniu przypada 35 Rocznica Porozumień Sierpniowych.

Podpisane 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej porozumienia sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Stały się też początkiem przemian z 1989 roku.

Jednak wiele postulatów dotyczących pracy i płacy do dnia dzisiejszego nie zostało tak naprawdę zrealizowane, a przedstawiciele NSZZ „Solidarność” walcząc o sprawy emerytalne byli nawet w tej kadencji Sejmu RP nie wpuszczani do polskiego parlamentu.

Więcej…

 

Zaproszenie na spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim

 

Spotkanie z prof. Mieczysławem Rybą

We wtorek 25 sierpnia 2015 r. w sali Dworu Karwacjanów w Gorlicach odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Mieczysławem Rybą zorganizowane przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś.

Urodzony w Bieczu prof. Mieczysław Ryba jest historykiem, nauczycielem akademickim, członkiem kolegium IPN, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także publicystą Radia Maryja i Naszego Dziennika.

Gość spotkania odniósł się do obecnej sytuacji Polski w kontekście zmian zachodzących w Europie Zachodniej. Nawiązał również do złej polityki rządu w ostatnich latach, podniesienia wieku emerytalnego oraz sytuacji młodych ludzi, którym ciężko jest znaleźć pracę.

Więcej…

 

O adopcji ze wskazaniem i nie tylko …

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś w dniu 28 lipca 2015 r. zorganizowała konferencję prasową, na której omówiła niektóre tematy ze swojej pracy parlamentarnej w miesiącu lipcu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego posiedzenia Sejmu RP.

Pierwszą kwestią jaką Poseł Barbara Bartuś poruszyła była uchwalona przez Sejm RP zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego ograniczająca tzw. adopcję ze wskazaniem. Przyjęcie przez Sejm RP tej ustawy ogranicza krąg osób, które mogą być wskazane do adopcji przez rodziców dzieci.

Do takiego rozwiązania ustawowego zastrzeżenia w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła Poseł Barbara Bartuś.

Więcej…

 

W obronie polskich przedsiębiorców

W czwartek 23 lipca 2015 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie przedsiębiorców poszkodowanych w tzw. aferze outsourcingowej zwołane na wniosek Poseł Barbary Bartuś poparty podpisami przez wszystkich członków Komisji z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Posiedzenie w głównej mierze dotyczyło prowadzenia przez ZUS zakrojonych na szeroką skalę działań przeciwko małym i średnim polskim firmom, co może doprowadzić do ich upadku i utraty pracy przez tysiące osób.

Przedstawiając sprawę tzw. "afery outsourcingowej" Poseł Barbara Bartuś, reprezentująca wnioskodawców, zaznaczyła, że nie jest to temat nowy i zajmowała się nim już Komisja Kontroli Państwa.

Więcej…

 

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE w Helsinkach

W dniach 5 - 9 lipca 2015 r. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś przewodniczyła Delegacji Sejmu i Senatu RP na 24 Doroczną Sesję ZP OBWE. W składzie polskiej Delegacji byli także Posłowie Andrzej Dera (Solidarna Polska), Łukasz Krupa (Ruch Palikota), Henryk Smolarz (PSL) oraz Senator Wojciech Skurkiewicz (PiS).

Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ZP OBWE) corocznie spotyka się na sesjach letniej i jesiennej w różnych krajach członkowskich OBWE. Najważniejszą i najdłuższą jest sesja letnia, podczas której corocznie przeprowadzane są wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zgromadzenia.

Więcej…

 

Czy w Polsce można przeżyć za 400 zł miesięcznie …

Wielu emerytów i rencistów w Polsce pozostaje w niezwykle ciężkiej sytuacji materialnej. Często to ludzie pobierający niskie świadczeniach, samotni i schorowani. Ludzie, którzy potrzebują pieniędzy nie tylko na opłaty i wyżywienie, ale również na lekarstwa.

Niejednokrotnie niskie emerytury lub renty uniemożliwiają im normalną egzystencję. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy to z własnej inicjatywy, lub za namową, biorą pożyczki w bankach oraz innych instytucjach finansowych. W ten sposób zaciągają długi, które nie mają z czego spłacić i co kończy się egzekucją komorniczą z ich świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Więcej…

 

Uroczysta Konsekracja Kościoła Parafialnego w Siedliskach

Odpowiadając na zaproszenie Parafian oraz Duszpasterzy Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 29 czerwca 2015 r. wzięła udział w doniosłej uroczystości konsekracji kościoła parafialnego w Siedliskach.

Mszy Świetnej koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż, który dokonał konsekracji kościoła. We Mszy Świętej udział wzięło kilkudziesięciu kapłanów, a także rzesze wiernych oraz zaproszeni goście.

Parafia w Siedliskach to jedna z najstarszych parafii w dekanacie bobowskim. Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła powstał w latach 80-tych i został poświęcony w 1987 r.

Więcej…

 

Z wizytą w Zespole Szkół w Dominikowicach

We wtorek 16 czerwca 2015 r. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś odwiedziła, na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego, Zespół Szkół w Dominikowicach. Głównym celem była wizyta w wyremontowanej bibliotece szkolnej.

W listopadzie 2014 r. Rada Rodziców z Zespołu Szkół w Dominikowicach zorganizowała zabawę andrzejkową, dzięki której zostały zdobyte fundusze na remont biblioteki. Poseł Barbara Bartuś wsparła tę inicjatywę.

Dzięki zdobytym pieniądzom uczniowie mogli zrealizować swoje plany odremontowania szkolnej biblioteki i jest ona obecnie miejscem przestronnym, kolorowym, wyposażonym w nowe meble. W liście skierowanym do Pani Poseł uczniowie zaznaczyli, że jeszcze do niedawna

Więcej…

 

Obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Korzennej

W sobotę 13 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Korzennej odbyły się uroczyste obchody 25 - lecia samorządu terytorialnego, w których licznie udział wzięli parlamentarzyści, w tym Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś. Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie, prezentacja i przekazanie sztandaru Gminy Korzenna. Ponadto wręczone zostały odznaczenia dla wybitnych mieszkańców Korzennej.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Korzenna w uznaniu osiągnięć w pracy zawodowej, wzorowej postawy moralnej oraz głębokiej identyfikacji z gminą Korzenna, otrzymał prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz. Uhonorowano również "Zasłużonych dla Gminy Korzenna": Marię Marcinowską,

Więcej…